Eindredactie

Natuurlijk moet een eindredacteur gevoel voor taal hebben en foutloos kunnen spellen. Maar eindredactie omvat veel meer dan dat. Als eindredacteur corrigeer ik teksten, maar zie ik er ook op toe dat de artikelen in stijl, woordkeuze en schrijfwijze een eenheid vormen. Ook in dit stadium is er aandacht voor de vormgeving: passen het kleurengamma, de gekozen foto’s en illustraties bij de artikelen en bij de doelgroep? Uitgangspunt is dat het blad een eenheid vormt, met een duidelijke structuur. Als eindredacteur speel ik hierin een essentiële rol.

Voor de volgende uitgaven verzorg(de) ik het eindredactie:

  • Zorginstituut Magazine (opdrachtgever:  Zorginstituut Nederland);
  • Corporatiebouw (opdrachtgever: Spoor & Partners UItgeefdiensten);
  • Relatieblad Yarden Magazine (opdrachtgever: Yarden Uitvaartorganisatie; tot eind 2014);
  • Personeelsblad Yargon (opdrachtgever: Yarden Uitvaartorganisatie; tot eind 2013);
  • Diverse regionale Uitvaartkranten (opdrachtgever: Yarden Uitvaartorganisatie; tot eind 2014).
  • O.a. relatiemagazine Brand Bier ‘t Brandgeveul, special bij diverse Sanoma-titels Gezondheid Blijven, special van negen reisboekjes bij diverse Sanoma-titels Ontdek… (opdrachtgever Sanoma Uitgevers Custom Publishing; tot circa 2010).