Jong023 - Kinderkrant van Haarlem

Laatste editie:

Opdrachtgever:

Productie:

Frequentie:

Zie voor eerdere edities:

Stichting Jong023

Kinderkrant; oplage 7.500 exemplaren

Tien keer per jaar, van februari 2019 tot heden

Website Jong023