bijltb.nl

Zorginstituut Magazine

Laatste editie:

Opdrachtgever:

Productie:

Frequentie:

Download eerdere edities:

Zorginstituut Nederland

Relatiemagazine; oplage 3.000 exemplaren

Vier keer per jaar, van september 2015 tot heden

Zorginstituut Magazine april 2021

Zorginstituut Magazine december 2020

Zorginstituut Magazine september 2020

Zorginstituut Magazine juni 2020

Andere producties in opdracht van het Zorginstituut:

Introductiefilm Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) [tekstproductie en samenstelling]

Jaarverslag Zorginstituut Nederland 2017 [tekstproductie en  eindredactie]

Jaarverslag Zorginstituut Nederland 2016 [tekstproductie en  eindredactie]

Jaarverslag Zorginstituut Nederland 2015 [tekstproductie en  eindredactie]