bijltb.nl

Zorginstituut Magazine

Laatste editie:

Opdrachtgever:

Productie:

Frequentie:

Download eerdere edities:

Zorginstituut Nederland

Relatiemagazine; oplage 3.000 exemplaren

Vier keer per jaar, van september 2015 tot heden

Zorginstituut Magazine september 2020

Zorginstituut Magazine juni 2020

Zorginstituut Magazine april 2020

Zorginstituut Magazine – jubileumnummer 70 jaar Zorginstituut

Andere producties in opdracht van het Zorginstituut:

Introductiefilm Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) [tekstproductie en samenstelling]

Jaarverslag Zorginstituut Nederland 2017 [tekstproductie en  eindredactie]

Jaarverslag Zorginstituut Nederland 2016 [tekstproductie en  eindredactie]

Jaarverslag Zorginstituut Nederland 2015 [tekstproductie en  eindredactie]