Bladmanagement

Bladmanagement houdt in dat ik een uitgave begeleid van concept tot druk. Vanuit een heldere bladformule en met een scherp oog voor de doelgroep bewaak ik de inhoud en kwaliteit. Bladmanagement betekent ook dat ik zelf de handen uit de mouwen steek. Waar nodig schrijf ik zelf teksten en ik voer de eindredactie. Ook stuur ik andere redacteuren, fotografen en vormgevers aan en bewaak ik natuurlijk de deadlines.

Voor de volgende uitgaven voer(de) ik het bladmanagement:

  • Zorginstituut Magazine (opdrachtgever:  Zorginstituut Nederland);
  • Corporatiebouw (opdrachtgever: Spoor & Partners UItgeefdiensten);
  • Relatieblad Yarden Magazine (opdrachtgever: Yarden Uitvaartorganisatie; tot eind 2014);
  • Personeelsblad Yargon (opdrachtgever: Yarden Uitvaartorganisatie; tot eind 2013);
  • Diverse regionale Uitvaartkranten (opdrachtgever: Yarden Uitvaartorganisatie; tot eind 2014).